måndag 7 augusti 2017

FOTO 219 LIVING ON THE EDGE (202)

Det är fascinerande att se husen efter bergskanten och man frågar sig hur dom har kunnat bygga där och vilket liv man levt där på bergskanten. Hur har man haft kontakt med omvärlden, hur har barnen haft det som har vuxit upp där? Ja frågorna var många.